Actievoorwaarden Verkoop Mee

  1. Deze actie wordt aangeboden door Verkoop Mee B.V., gevestigd te Wassenaar (KvK 54154871), hierna “Verkoop Mee”.
  2. De deelnemer die via social media de verkoop van de woningen zoals aangeboden via de website van Verkoop Mee bevordert door deze woningen te sharen of te retweeten maakt automatisch kans op een leuke prijs. Deelname is gratis. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
  3. Onder de deelnemers worden prijzen verloot. De loting wordt gedaan onder notarieel toezicht. De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking/prijsbepaling ongeldig te verklaren en een nieuwe trekking/prijsbepaling te doen.
  4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en met de winnaars wordt contact opgenomen. De deelnemer dient er daarna voor te zorgen dat Verkoop Mee beschikt over zijn/haar juiste naam- en adresgegevens. De te winnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
  5. De actie loopt in principe tot 31 december 2015, behoudens verlenging door Verkoop Mee. Deelname is mogelijk voor natuurlijke personen van 16 jaar of ouder die in Nederland wonen.
  6. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Verkoop Mee behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal dan mededeling worden op de website van Verkoop Mee.
  7. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing verklaart Verkoop Mee te handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  8. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Verkoop Mee. Elke aansprakelijkheid van Verkoop Mee wordt uitgesloten waaronder aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  9. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
  10. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u een email sturen naar info@verkoopmee.nl of bellen met 070 - 3817171.
info@verkoopmee.nl
of bel 070 381 71 71